← Історія та етнографія (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Українська шляхта Галичини в XV-XX ст.: етносоціальний розвиток, суспільний статус, національна свідомість : збірник / НАН України. Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича ; упоряд. та наук. ред. Андрій Фелонюк. – Львів : ПАІС, 2018. – 111 с.

Анотація

У збірнику висвітлюються окремі аспекти етносоціального розвитку, суспільно-правових взаємин і національної свідомості галицької дрібної шляхти руського (українського) походження впродовж XVXX ст. Статті написані з використанням архівних матеріалів та на основні критичного осмислення історіографії. Книга до певної міри підсумовує дотеперішній стан вивчення історії української шляхти в Галичині пізнього середньовіччя, ранньомодерного та модерного періодів і окреслює: напрямки подальших студій.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України.