← Історія та етнографія (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Філінюк А. Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794–1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс : [монографія] / Анатолій Григорович Філінюк, Сергій Антонович Сидорук ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Кам'янець-Поділ. міська орг. Всеукр. т-ва "Знання". – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 413 с. : іл., табл.

Анотація

У дослідженні на основі сучасної методології, залучення значного масиву джерел і осмислення вітчизняної та зарубіжної літератури зроблена спроба розглянути запровадження і організацію виконання рекрутської повинності як базовий інструмент поповнення рядового складу російської армії за рахунок мешканців анексованої Правобережної України, що стала однією з найбільших, за населенням, приєднаних окраїн.

Розкривається місце рекрутчини в багатогранному суспільному житті і долі корінних жителів і національних меншин регіону. Акцентується увага на тому, як рекрутчина вплинула на соціальну і національну структуру суспільства, формування системи цінностей і вірувань, політичних уявлень і поведінкових стереотипів різних сегментів нової окраїни імперії, в яку було перетворено Правобережжя.