← Історія та етнографія (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Житков О. Селянське питання в Українській революції 1917–1921 рр. Історіографічне дослідження : монографія / Олександр Анатолійович Житков ; наук. конс. В. П. Капелюшний. – вид. 2-ге, допов. – Харків : Мачулін, 2018. – 598 с.

Анотація

У монографії оприлюднено результати історіографічного дослідження агарних та селянознавчих студій, які репрезентують гуманітарний та соціально-економічний дискурс історії Української революції 1917–1921 років. Окреслено прерогативи вивчення аграрних відносин в українських етнічних територіях, історії земельного законодавства Центральної ради, Гетьманату П. Скоропадському, Директорії УНР, ЗУНР та Західної Області УНР. Розглянуто проблеми потрактування військово-комуністичної доктрини РКП(б) – КП(б)У, проектів землеустрою білогвардійських урядів А. Денікіна й П. Врангеля, примусово впроваджуваних в українському селі. Визначено мотиваційну складову дослідження аграрних реформ в історіографії. Визвольних змагань як основи новітніх концепцій перебудови аграрного сектору економіки незалежної України ХХІ століття.

Матеріали книги розраховано на професійні запити фахових істориків,науково-пізнавальні інтереси студентів гуманітарних факультетів вищої школи України, краєзнавців, а також широке коло шанувальників вітчизняної історичної думки дев’ятнадцятого – перших десятиліть двадцятого століття.