← Історія та етнографія (за жовтень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Десятничук І. О. Історія південних і західних слов'ян від найдавніших часів до кінця XVIII століття : навчальний посібник / Ігор О. Десятничук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Київ : Кондор, 2018. – 154 с.

Анотація

 

У посібнику висвітлено історію становлення та розвитку південної та західної гілок слов'ян у середньовіччя та ранній новий час. Показано особливості політичної, соціально-економічної та етнокультурної історії поляків, чехів, сербів, хорватів, словенців, болгар та вкорінення традиційних суспільних структур, що визначило поступове перетворення регіону Центрально-Східної Європи на периферію європейського Заходу.

З огляду на виняткове географічне розташування та можливість акумулювати кращі надбання Заходу і Сходу особливу увагу приділено процесам державотворення, ролі слов'янських держав на міжнародній арені, внеску слов'янських народів до скарбниці європейської та світової культури.

Змістове наповнення посібника структуроване за тематично-хронологічним принципом з урахуванням загальних тенденцій та специфіки у розвитку слов'ян у зазначеному хронотопі.

Посібник адресований викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією Центрально-Східної Європи.