← Історія та етнографія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Реєнт О. П. Нариси життя Літинщини 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність / Олександр Петрович Реєнт, Валерій Пилипович Рекрут ; НАН України. Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України ; наук. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2017. – 297 с.

Анотація

У нарисах з історії Літинщини за різних політичних режимів 1917–1921 рр. висвітлено перебіг революційних подій та повсякденне життя населення краю. Простежено суспільно-політичні й соціально-економічні зміни у часи Української Центральної Ради, гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР, більшовицької влади. Показано настрої та очікування мешканців, громадське життя різних соціальних верств населення. Окрему увагу приділено розвитку національно-культурної та освітньої сфери Літинщини, участі у цих процесах кооперативних і земських організацій.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України, Поділля й Літинщини на початку ХХ ст.