← Історія та етнографія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кононенко В. Модернізація Гетьманщини: проекти козацької адміністрації 1687–1764 рр. / Василь Петрович Кононенко ; НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. Тарас Чухліб. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2017. – 304 с.

Анотація

У книзі охоплено та проаналізовано найяскравіші проекти реформ української адміністрації Гетьманщини. Вивчення модернізаційних змін, які впроваджувалися козацькою елітою, це тема, котра містить великий евристичний потенціал у студіях над українською автономією кінця 1680 початку 1760-х рр. Результати проведених наукових розвідок сприяють переосмисленню ролі та значення козацької адміністрації у вітчизняній історії.

Дослідження адресується історикам, історіографам, викладачам, студентам, учителям та всім, хто цікавиться минулим України.