← Історія та етнографія (за вересень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Пугач Е. П. О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине XX – в начале XXI века : документальный очерк / Евгений Петрович Пугач ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. – 171 с., [8] л. ил.

Анотація

Документальний нарис написаний активним учасником діяльності Харківського університету за півстоліття його історії. Висвітлено основні напрямки кадрової політики, начально-виховного процесу, науково-дослідженої роботи, громадського життя, стан морально-психологічного клімату в колективі.

Особливу увагу приділено людям, які відіграють важливу роль у справах університету: ректорам, проректорам, деканам факультетів і керівникам різних підрозділів, видатним ученим і педагогам, працівникам, які сприяли розвитку і процвітанню Alma Mater.

Нарис розрахований на читачів, які цікавляться історією одного із найстаріших університетів України.