← Історія та етнографія (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Шаповал Ю. Торкнутись історії / Юрій Шаповал ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. вид. 2-ге, допов. Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 501 с.

Анотація

Історія залишається в Україні предметом щонайгостріших дискусій, щонайнесподіваніших відкриттів і щонайглибшого читацького зацікавлення. Юрій Шаповал – знавець її таємниць, дослідник архівів, публікатор незнаних фактів і документів, учений із міжнародним ім’ям. І водночас він – талановитий популяризатор історичних знань, автор незмінно цікавих телевізійних програм, документальних фільмів, радіопередач і газетних оповідей.

Його книжка присвячена саме таким, злободенним проблемам нашої давнішої й зовсім недавньої історії, сповненої не лише «білих плям» а й суперечливих інтерпретацій і непростих питань, на які нелегко знайти переконливу і прийнятну для всіх відповідь. Чудовим доповненням до цієї книжки є унікальний ілюстраційний матеріал, що пожвавлює й унаочнює авторську оповідь.