← Історія та етнографія (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Суми, 27-28 жовтня 2017 р. / Комун. заклад "Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Сум. держ. ун-т ; гол. редкол. Ю. О. Нікітін. – Суми : Цьома С. П., 2017. – 187 с.

Анотація

На двадцять сьомому році незалежності України на всіх шаблях – політичному, економічному, культурному, духовному – сучасне українське суспільство все ще роздирають глибокі суперечності. Більше того, є всі підстави говорити про перманентні спроби нових наступів на українську державність, адже, крім територіяльних зазіхань, і історію, і символіку, і здобутки українського національного державотворення намагаються знищити, очорнити, піддати ревізії. Слід наголосити, що все це здійснюється не лише відкрито, а й у завуальованій формі. Найбільш привабливим полігоном для антиукраїнських інсинуацій. «переглядів» та «переспівів» вітчизняної історії залишається доба Української революції 1917–1921 років.