← Історія та етнографія (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : [матеріали VI Міжнар. наук. конф. та круглого столу "Декомунізаційні процеси в країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки", м. Одеса, 28-29 квітня 2017 р.] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України, Одес. нац. морской ун-т ; відп. ред. М. І. Михайлуца ; редкол. О. Г. Бажан, О. А. Бачинська, К. Будеянке ; ред.-упоряд. О. П. Гогуленко, О. С. Дзинглюк, Т. Г. Кваша. – Херсон : Грінь Д. С., 2017. – 459 с.

Анотація

Збірка наукових праць присвячена історії Півдня України та Подунав’я у різні періоди та епохи, українській культурі та духовності сусідніх етнокультур, історії православ’я та інших конфесій, міжнародним і міжрегіональним зв’язкам, мовознавству тощо. До збірки увійшли матеріали VI Міжнародної наукової конференції та круглого столу «Декомунізаційні процеси в країнах єврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки», що відбулася у м. Одеса, 28–29 квітня 2017 р.

Видання розраховане не вчених-істориків, краєзнавців, мовознавців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та духовністю.