← Історія та етнографія (за липень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздання губерніяльних старост і комісарів (19181920) : [збірник] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. і передм. Валентин Леонідович Кавунник. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017. – 333 с.

Анотація

У збірнику опубліковано справоздання губерніяльних старост і комісарів від травня 1918 року до червня 1920 року з архіву Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республіки. У цих документах повідомляється про становище в повітах Волинської, Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній, а також з’ясовується настрій населення щодо німецької та австро-угорської військової влади, повстань інспірованих з Росії, військового повстання Директорії, вторгнення большевицької, добровольчої та польської армій на територію України.