← Історія та етнографія (за липень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Капелюшний В. Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 19171921 років : історіографічний нарис : монографія / Валерій Петрович Капелюшний, Олена Федорівна Коваль. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 479 с.

Анотація

Монографія присвячена дослідженню історіографії діяльності та ролі національної еліти в добу Української революції 1917–1921 рр. На широкому історіографічному та фактичному матеріалі досліджено провідні тенденції і основні етапи в нагромадженні знань з історії діяльності національної еліти та її ролі в державотворчих процесах революційної доби. Авторами виявлено, систематизовано й охарактеризовано основні групи історіографічних джерел з досліджувальної проблеми з 1917 р. до 2017 р. До історіографічного аналізу залучено основні публікації з проблеми українських і зарубіжних дослідників. Домінуюче місце посідає історіографічний аналіз наукового доробку сучасних вітчизняних дослідників, опубліковано в умовах державної незалежності України. Проаналізовано внесок дослідників у вивчення діяльності та державотворчої ролі політичної, військової, науково-освітянської, культурно-мистецької, духовної та дипломатичної еліти 1917–1921 рр. Виокремлено коло проблем, що потребують подальшого вивчення, переосмислення та наукової інтерпретації.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією та історіографією історії України.