← Конкурс. Номінаційний список 2018 (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Пишньоха О. А. Турецька мова: тексти та завдання для розвитку усного мовлення : [навч. посіб.] / Ольга Анатоліївна Пишньоха ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Арт Економі, 2017. – 184 с.

Анотація

Пропоноване видання складається з текстів-зразків розмовних тем, пов’язаних з історією, культурним і суспільно-політичним життям Османської імперії, а також Турецької Республіки. Тексти доповнюються різноманітним лінгвокраїнознавчим матеріалом. Вербальні та невербальні матеріали надають студентам певні знання про країну, мова якої вивчається, зокрема, дають відомості про історію, культуру, традиції, звичаї, свята, міста, реалії Туреччини тощо. Книга спрямована на розвиток підготовленого та непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення, вміння адекватно реалізовувати комунікативну мету у процесі мовлення.

Посібник призначений для студентів історичного факультету, спеціальності «Сходознавство» другого і третього року навчання, а також для всіх, хто цікавиться історією та культурою Сходу.