← Конкурс. Номінаційний список 2018 (за травень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Фаріон І. Д. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива : монографія / Ірина Дмитрівна Фаріон ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Василь Німчук. – 2-ге вид., випр. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 654 [2с.

Анотація

Це перше в українському мовознавстві дослідження, що цілісно розкриває еволюцію статусу староукраїнської (руської) мови та мовної і мовно-етнічної (національної) свідомости впродовж XIV-XVII ст. у двох провідних елітарних середовищах: урядово-шляхетських та духовно-освітніх. Авторка досліджує зміну моделі світу крізь призму змін староукраїнської (руської) мови та інших мов: від геоцентризму до антропоцентризму; від панславізму до староукраїнської (руської) мови; від мовного універсалізму до українськомовного етнонаціонального самоусвідомлення. Знаково, що староукраїнська (руська) мова, відходячи за надскладних суспільно-політичних обставин XVIII ст., відкрила шлях для пре чарівного дитяти – живої народної української мови.

Рекомендовано якнайширшому колові читачів: філологам, історикам, філософам, культурологам, психологам, духівництву та всім спраглим на розв’язок сучасних складних завдань з допомогою історичного минулого.