← Історія та етнографія (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Історія, що об'єднує : нариси новітнього транскордонного співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / Сергій Устич, А. Ровт, О. Бенчак, С. Віднянський, І. Вовканич ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; за заг. ред. Сергій Устич. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2017. – 455 с.

Анотація

Робота є першою в науковій літературі спробою міждисциплінарного дослідження колективом вчених – істориків, соціологів, економістів, політологів, культурологів, правників – новітньої історії траскордонного співробітництва в Карпатському регіоні. В монографії розкрито традиції толерантності, мирного співіснування та дружніх відносин людей різних національностей і віросповідань, ідентифіковано наявні і потенційні конфліктогенні чинники та проаналізовано шляхи їх суспільного подолання чи попередження, охарактеризовано перспективи плідної транскордонної співпраці в Карпатах.

Для науковців, учасників транскордонного співробітництва, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться минулим, сучасним і майбутнім непересічної регіональної спільноти в центрі Європи.