← Історія та етнографія (за квітень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Археологічний музей Всеукраїнської академії наук : дослідження і матеріали / Нац. Києво-Печерський історико-культур. заповідник, НАН України, Ін-т археологі ; авт.-упоряд. Анна Яненко ; наук. ред. Любомир Михайлина. – Київ : НКПІКЗ, 2017. – 287 с. : іл.

Анотація

У виданні висвітлено історію Археологічного музею ВУАН як одного з інституціональних елементів інтелектуальної мережі 1920-х – початку 1930-х рр., окреслено передумови й обставини, за яких з’явилася ідея утворити окремий археологічний музейний осередок всеукраїнського значення, охарактеризовано перебіг організаційних заходів та безпосередньої роботи, що її проводили співробітники установи, визначено склад фондової колекції та її долю після ліквідації музею, надано загальну інформацію стосовно основних напрямів роботи інституції – науково-фондової, дослідницької, експозиційної, культурно-освітньої, господарсько-технічної.

До наукового обігу введено значний масив маловідомих документів, що дозволить дослідникам історії гуманітарістики 1920–30-х рр. та усім небайдужим до історії музейництва й археології України скласти власне враження про людей, установи і події тих часів.