← Історія та етнографія (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні : біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем Анатолієм Пешком виходу з політ. туману, економ. тупика / Акад. соц. Управління ; кер. проекту С. М. Співак ; авт.-уклад. Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, О. М. Владимир ; відп. ред. Н. М. Моховик ; передм. М. Г. Белопольський. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 228 с. : іл.

Анотація

У книзі представлено біографічний та політично-психологічний нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громадським діячем А. Пешком виходу України з багатоаспектної кризи. Зроблено спробу в художньо-публіцистичній формі здійснити своєрідний аналіз і дано критичну самооцінку реалізації власних життєвих можливостей. Зроблено це в контексті оцінки суспільних процесів і явищ, висвітлено категорії смислу і сенс життя. Очима автора розкрито проблеми становлення державності та економіки, моралі й духовності в їх взаємозв’язку та під різними кутами зору. До кожного розділу у формі авторських відступів запропоновано влучні коментарі і трактування у контексті теперішньої соціально-економічної ситуації в Україні. Висновки автора розглядаються з позиції науковців, управлінців, письменників, філософів і культурологів. Процеси, події, явища, учасником яких був автор, спроектовано на конкретну особу українського суспільства.

Видання розраховане не лише на широкий читацький загал, а й на психоаналітиків, журналістів, соціологів, економістів, управлінців, політиків, філософів, громадських діячів.