← Історія та етнографія (за квітень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вклад ученых Академии наук Беларуси в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 1986-1996 гг. : документы и материалы / НАН Беларуси, Ин-т истории ; сост. Николай Владимирович Токарев. – Минск : Беларуская навука, 2016. – 244, [2] c.

 

Анотація

Для ліквідації наслідків аварії були сконцентровані зусилля урядових структур, економічного і науково-технічного потенціалу країни. Проблеми наслідків Чорнобильської катастрофи для Білорусі – одні з найбільш наукомістких. Комплекс виникнення нових, нетрадиційних для республіки завдань зажадав від науки розробки високотехнологічних підходів, до вирішення яких залучалися вчені різних спеціальностей.

Вчені Академії наук внесли вагомий внесок у ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Не можна не погодитися з оцінкою їх праці, даної в 2006 р директором Інституту радіобіології Національної АН Білорусі академіком Є. Ф. Конопелею: "Не перебільшуючи і не применшуючи роль науки і вчених, зазначу: починаючи від оцінки первісної радіаційної обстановки, до розробки і прийняття законодавства, державних програм, нормативно-правової бази, багатьох постанов Ради Міністрів стало працею багатьох вчених".

В основу збірника документів покладено архівні матеріали, що зберігаються в Національному архіві Республіки Білорусь (НАРБ) і Центральному науковому архіві Національної академії наук Білорусі (ЦНА НАНБ). Ряд документів включені до збірки з книг "Чорнобиль. 26 квітня 1986 року грудня 1991 року Документи і матеріали". Мінськ, 2006 і "Чорнобильська катастрофа. 1986–1991. Документи і матеріали". Мінськ, 2011 року.