← ЗНО, навчальна література (за січень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Шумра Л. Л. Формування християнського світогляду школярів засобами фізики та астрономії : навч.-метод. посіб. / Любов Шумра ; за заг. ред. В. М. Жуковського ; Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – 247 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Навчально-методичний посібник присвячений формуванню християнського світогляду учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи у процесі вивчення природничих дисциплін. Проаналізовано потенціал української виховної традиції у формуванні духовних цінностей особистості. Розглянуто виховне навчання як основу ціннісних орієнтації природничої освіти. Подано сучасне наукове трактування феномену пізнання. Здійснено інтерпретацію «суперечностей» наукового знання та релігійної віри. У посібнику вміщено доповнення до теоретичного матеріалу шкільних підручників із фізики та астрономії для 10-11 класів середньої школи. Подано внесок українських винахідників у розвиток наукових досліджень. Запропоновано поетичне слово у розвиток фізики та астрономії.

Посібник призначений для студентів ВНЗ, учителів фізики та астрономії загальноосвітніх шкіл, учителів християнської етики, а також розрахований на широке коло читачів.