← ЗНО, навчальна література (за січень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Борковська Л. О. Обчислювальна техніка та програмування : [навч. посібник] / Л. О. Борковська, О. В. Кочеткова, О. В. Борковський ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : [НАУ], 2016. – 267 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У навчальному посібнику викладено питання класифікації електронних обчислювальних машин, логічних основ їх побудови, наведено інформації в них. Розглянуто функціонально-структурну організацію персонального комп’ютера, класифікацію програмних продуктів.

Для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».