← ЗНО, навчальна література (за січень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Макаренко Р. О. Гідрогазомеханіка : [навч. посіб.] / Р. О. Макаренко, О. Д. Коваль, О. І. Хлистун ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : [НАУ], 2016. – 219 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Гідрогазомеханіка – це наука про закони руху і рівноваги рідин та газів. Наведено основні закони і рівняння гідростатики, кінематики і динаміки рідини, дані про режими течії та втрати напору під час руху рідини і газу в трубах. Викладено основи теорії примежового шару та особливості течії стисливого газу.

Для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за напрямом підготовки «Енергомашинобудування».