← Історія та етнографія (за червень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Солдатенко В. Ф. Україна: революційна доба й наступні десятиліття : (історико-історіографічні есе) / Валерій Федорович Солдатенко ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; передм. О. О. Рафальський.– Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2021. – 516 с.

Анотація

До збірки відібрано 18 матеріалів, опублікованих, або підготовлених до друку автором за останнє п’ятиріччя. В них відбивається науковий пошук, яким наповнена вітчизняна історична наука, що розробляє актуальну проблематику досвіду XX століття. Певна частина публікацій, присвячена здійснюваним спільно із зарубіжними колегами проектами, з’явилася у російськомовних виданнях і маловідома українським читачам. Під час підготовки до друку всі вони переглянуті, в разі потреби, до них внесені необхідні виправлення й мінімальні доповнення для узгоджень між сюжетами книги. У випадках передруків тексти подаються переважно у первісному варіанті й формі відповідного видання із зазначенням републікацій, або ж, у разі деяких розбіжностей, тим, яким надається авторська перевага.