← Історія та етнографія (за червень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII - початок XXI століття) : монографія / Віктор Олексійович Кіктенко ; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; відп. ред. І. В. Отрощенко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Гельветика, 2021. – 482 с. : іл.

Анотація

У книзі на основі дослідження широкого кола джерел зроблено спробу реконструкції й аналізу історії розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі. У праці визначено походження, закономірність та напрямки розвитку українського китаєзнавства шляхом створення відповідної біобібліографії та визначення інституційних процесів. Детально проаналізовано основні напрямки розвитку цієї галузі знань, що пов'язано із вивченням внеску українських науковців у дослідження історії, філософії,культури, мови, літератури, соціально-економічного та політичного розвитку Китаю. Особливу увагу приділено встановленою відповідних ліній наступності в українському китаєзнавстві. Для реконструкції історії українського китаєзнавства були використані невідомі та маловідомі архівні матеріали наукові публікації українських вчених, присвячені Китаю. Для китаєзнавців, істориків, дипломатів, студентів та широкого кола читачів.