← Історія та етнографія (за червень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Західно-Українська Народна Республіка, 1918-1923 : енциклопедія : [в 3 т.] / Івано-Франків. обл. держ. адм., Івано-Франків. обл. рада, Львів. обл. держ. адм. ; гол. редкол. Микола Кугутяк ; редкол. Микола Вітенко, Олег Павлишин, Сергій Адамович. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018

До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки .

Т. 2 : З - О. – 2019. – 829, [1] с. : іл., фотоіл., портр.

Анотація

Пропоноване енциклопедичне видання вперше в українській та зарубіжній історичній науці презентує читачеві комплексне дослідження одного з найяскравіших феноменів вітчизняної історії доби Західно-Української Народної Республіки. Енциклопедія є результатом тривалих наукових студій і сучасного творчого осмислення фундаментальних процесів українського державотворення і соборності на початку XX століття, узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної історіографії у вивченні даної проблеми за роки незалежності України. На великому і якісно новому джерельному матеріалі з вітчизняних та іноземних архівосховищ і наукових бібліотек, ураховуючи сучасні методологічні підходи й останні досягнення соціогуманітарних наук, автори видання  науковці з Івано-Франківська, Києва, Львова, Рівного, Тернополя, Чернівців  розглядають передумови революційного чину в Галичині, внутрішню і зовнішню політику ЗУНР, її збройну боротьбу і міжнародне становище, національні, соціально-економічні, культурні, етноконфесійні процеси в краї, партійно-політичну систему, правову і законотворчу діяльність творців ЗУНР. Велику увагу приділено повсякденному життю й побутові населення західноукраїнського регіону у 1918-1923 рр., просопографічним аспектам історії ЗУНР, питанням історичної персоналістики і біографістики, історіографії та джерелознавства ЗУНР, відомим і маловідомим історичним постатям борців за українську державність, незалежність і соборність, висвітленню різноманітних тем і сюжетів Енциклопедії за допомогою унікальних фотодокументів та оригінального, аутентичного ілюстрованого матеріалу. Енциклопедичне видання пропонуємо увазі викладачів вищої і середньої школи, учнів, студентів, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться історією України XX століття.