← Історія та етнографія (за червень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Качмар В. М. Львівський університет у 1784-1918 роках: організаційні, освітньо-наукові та національні трансформації : монографія / Володимир Михайлович Качмар ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ред. Уляна Крук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. – 531 с., [12] арк. вкл. іл. : іл., табл.

Анотація

У монографії, на основі широкого кола архівних джерел та наукової літератури, вперше в українській історіографії комплексно охарактеризовано діяльність Львівського університету наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. Особливий наголос зроблено на організаційних змінах, які відбувалися у закладі вищої освіти в цей час, специфіці освітньо-наукового процесу, явищах та процесах, які відображалися ситуацію у національній сфері. Висвітлення зазначених аспектів здійснено, зокрема, крізь призму аналізу професорсько-викладацького складу Університету та навчально-наукових напрямів, які формувалися та розвивалися у ньому впродовж досліджуваного періоду. Для істориків, краєзнавців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, усіх зацікавлених культурно-інтелектуальною історією України.