← Історія та етнографія (за червень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Національні меншини України в політичних процесах XX - XXI століть: стан і проблеми дослідження : [монографія] / В. О. Котигоренко, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; передм. В. О. Котигоренко. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020. – 622 с.

Анотація

У книзі представлено результати дослідження досвіду формування, тенденцій, проблем і актуальних завдань розвитку наукового знання про місце і роль національних меншин України в політичних процесах ХХ–ХХІ століть, а саме: а) на початку ХХ століття, б) у роки Першої світової війни, Української революції та державотворення, в) у міжвоєнний період, г) під час Другої світової війни, д) в Українській РСР 1945-1990 років, е) у сучасній Україні. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.