← ЗНО, навчальна література (за грудень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Анотація

Підручник присвячено дослідженню сучасних напрямків управління інвестиційною діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень щодо обґрунтування інвестиційних проектів, обрання ефективної інвестиційної стратегії.

Для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки «Менеджмент організацій».

Бібліографія

Чайковська М. П. Інвестування : підруч. / М. П. Чайковська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2016. – 320 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ