← ЗНО, навчальна література (за грудень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Збірник тестів та контрольних завдань з ділової французької мови для студентів магістратури всіх спеціальностей : метод. вказівки для студентів магістратури / Вінниц. нац. техн. ун-т ; уклад.: Ю. Л. Старовойт, Н. П. Хоменко ; ред. О. Кондратьєва. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 27 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Цей збірник містить граматичні та лексичні тести різного рівня складності та контрольні завдання, які основані виключно на лексиці ділової мови передбачені програмою немовного (технічного) ВНЗ для студентів магістратури денної та заочної форм навчання. Тематика тестів охоплює весь курс граматики французької мови, що дає можливість викладачу працювати з студентами різного ступеня підготовки. Збірник складається з 4 частин: ділова кореспонденція, написання автобіографії та співбесіда з роботодавцем, ділові переговори та написання анотації до магістерської роботи та наукових статей.

Даний збірник можна використовувати як на заняттях, так і під час самостійної підготовки.