← ЗНО, навчальна література (за грудень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Політична економія : навч. посіб.-практикум для студентів екон. спец. / Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т» ; уклад. С. В. П’ясецька-Устич. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 175 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Навчальний посібник-практикум включає 12 тем, до кожної наведено перелік основних термінів і понять, плани семінарських занять, завдання для перевірки знань (тести), контрольні питання для самоконтролю та роздумів, а також список рекомендованої літератури та глосарій. Використання даного навчального посібника допоможе студентам засвоїти необхідний обсяг науково-теоретичних знань, що забезпечить можливість цілісного сприйняття процесу функціонування і розвитку сучасної національної та світової економіки й оволодінням нормами економічного мислення.