← ЗНО, навчальна література (за травень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Теорія і методика фізичної культури : навч.-метод. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад. Максим Юрійович Ячнюк, Юрій Борисович Ячнюк, Ірина Омелянівна Ячнюк ; відп. за вип. Я. Б. Зорій. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – 311, [1] с.

Анотація

У посібнику викладено основні поняття теорії фізичного виховання, його мету і завдання, принципи, методи, засоби, загальні основи навчання та методику виховання фізичних якостей. Подано тестові завдання для визначення рівня теоретичної підготовленості студентів з дисципліни «Теорія і методика фізичної культури» для поточного та підсумкового контролю рівня знань. Для студентів факультету фізичної культури та здоров’я людини денної та заочної форм навчання.