← ЗНО, навчальна література (за травень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Сухенко Ю. Г. Процеси і апарати харчових виробництв : лабораторний практикум : навч. посіб. / Юрій Григорович Сухенко, Марія Михайлівна Жеплінська, Михайло Михайлович Муштрук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ІНКОС, 2018. – 243 с. : іл., табл. – (Харчова промисловість).

Анотація

Навчальний посібник містить описи лабораторних робіт, що охоплюють методикирозрахунків з процесів і апаратів харчових виробництв, а також основні теоретичні положення, довідкові дані та приклади інженерних розрахунків процесів і апаратів, які застосовують під час проектування обладнання харчових виробництв. Розроблені варіанти завдань для самостійної роботи спонукають студентів застосувати сучасні комп’ютерні технології до їх розв'язання, забезпечують якісне сприйняття ними навчального матеріалу. Посібник призначений для студентів спеціальності 181 «Харчові технології». Може бути використаний для підготовки студентів за спеціальностями: 162 «Біотехнологія та біоінженерія»,208 «Агроінженерія» та 133 «Галузеве машинобудування», а також може бути корисним спеціалістам підприємств харчових і переробних галузей АПК, аспірантам і науковим співробітникам.