← Література з природничо­наукової тематики (за листопад 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Практикум з дисципліни «Екологія людини» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціальністю 101 «Екологія» / Нац. трансп. ун-т ; уклад.: Г. Ф. Гусев, А. П. Парасочка ; вид. за вип. В. О. Хрутьба. – Київ : НТУ, 2016. – 124 с. : табл.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

 Практикум містить методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни та проведення практичних (лабораторних) занять з курсу «Екологія людини». У практикумі викладений теоретичний і методичний матеріал по основним питанням екології людини. На прикладі ситуаційних завдань і статистичного матеріалу студенти опанують практичні навички, які необхідні майбутнім фахівцям для вивчення складних питань проблеми збереження здоров’я, покращення якості життя, удосконалення біологічної та соціально-психологічної адаптації, що постануть перед ними в їх професійній діяльності. Включено матеріали для самостійної роботи студентів, питання і тестові завдання для самоконтролю, тематика для індивідуальної роботи по основним розділам курсу «Екологія людини».

Практикум призначено студентам, також може бути корисним викладачам університетів та вчителям середніх загальноосвітніх навчальних закладів, що викладають природничі та соціально-гуманітарні дисципліни.