← Екологія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Український гідрометеорологічний журнал = Ukrainian Hydrometeorological Journal : наук. журн. / Засновник Одес. держ. еколог. ун-т ; гол. ред. С. М. Степаненко. – Одеса : ТЕС, 2021. – № 27. – 116 с.

Анотація

В «Українському гідрометеорологічному журналі» публікуються нові результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень, огляди сучасного стану вирішення проблем за розділами гідрометеорології (метеорологія і кліматологія; агрометеорологія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія) та за напрямом конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Журнал призначений для науковців, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, студентів, аспірантів та докторантів, фахівців у галузі природничих наук за спеціальностями «Науки про Землю» та «Екологія».