← Екологія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, Hydrochemistry and Hydroecology : період. наук. зб. / Засновник Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Географ. ф-т, Укр. географ. тов-во ; гол. ред. Валентин Кирилович Хільчевський. – Київ : [б.в.], – 2021. – № 3 (61). – 67 с.

Анотація

У збірнику вміщено статті, в яких викладено методичні розробки, а також результати теоретичних та прикладних гідрологічних, гідрохімічних і гідро екологічних досліджень, що виконано в різних установах України.