← Екологія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Збірник наукових праць Національного гірничого університету / Засновник Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка"; Гол. ред. Б. Ю. Собко. – Дніпро : Нац. тех. ун-т "Дніпровська політехніка", 2021. – № 65. – 229 с.

Анотація

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень з різних аспектів гірничої справи, розглянуто проблеми розробки родовищ корисних копалин, охорони праці і безпеки робіт на гірничих підприємствах, проблеми технологій захисту навколишнього середовища, геології, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, матеріалознавства і галузевого машинобудування, прикладної механіки, будівництва та цивільної інженерії, нафтогазової інженерії та технологій, висвітлені питання експлуатації гірничо-транспортного устаткування на шахтах, рудниках і кар'єрах.

Матеріали збірника призначені для наукових та інженерно-технічних працівників, які спеціалізуються в галузі гірничої справи.