← Екологія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Лісівництво і агролісомеліорація = Forestry and Forest Melioration : зб. наук. пр. / Засновник Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького ; гол. ред. В. П. Ткач. – Харків : УкрНДІЛГА, 2021. – Вип. 138. – 118 с.

Анотація

Результати досліджень із питань лісівництва, лісознавства, лісовирощування та лісорозведення, агролісомеліорації, лісової ентомології, фітопатології, моніторингу, радіології, селекції деревних порід, лісової економіки, сертифікації лісів. Для науковців і спеціалістів лісового господарства, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.