← Екологія (за грудень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : наук.-тех. журн. / Засновник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; гол. ред. Я. О. Адаменко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. – № 1 (23). – 136 с.

Анотація

У журналі публікуються матеріали за результатами науково-виробничої діяльності в галузі екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів.