Пам’яті професора А. Д. Бачинського. Анонс

Анатолій Діомидович Бачинський – автор майже 400 наукових і науково-популярних друкованих робіт, в тому числі 8 монографій, укладач, редактор та член редколегії багатьох збірників документів і матеріалів, упорядник 35 архео­графічних публікацій. З науковим доробком А. Д. Бачинського можна ознайомитися в фондах Одеської національної бібліотеки ім. М. Горького.

Пам´ять про науковця живе серед поколінь. Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України проводить наукові читання «Південна Україна: козацької та післякозацької доби (ХVI – XX ст.)», присвячені пам’яті А. Д. Бачинського. Його багаторічні та різнопланові дослідження з історії Південної України, в тому числі козацтва стали осно­вою формування напрямків читань:

 1. Історіографія та джерела з історії Південної України. Роль  А. Д. Бачин­ського в дослідженні історії краю.

2. Козацтво в політичній, соціальній та етнічній історії України. Козацтво на півдні Україні після 1775 р.

3. Придунайські землі в історії Україні та Центральної Європи ХVІІІ – ХХ ст.

4. Актуальні проблеми дослідження регіоналістики Південної України ХІХ – ХХ ст.

Створено: 22.05.2012
Переглядів: 1476
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.