«Одещина – перлина України»: до 89-річчя заснування Одеської області

20210216_153815.jpg 20210216_154005.jpg 20210216_153737.jpg

З нагоди 89-річчя заснування Одеської області у відділі краєзнавства «Одесика» представлено виставку «Одещина – перлина України».
Експозиція включає офіційні документи, що висвітлюють основні етапи створення та становлення області, аграрного та індустріального розвитку, розквіту науки, культури та освіти, а також краєзнавчі дослідження, матеріали з історії та сьогодення міст і районів Одеської області, що надають можливість ознайомитися з біографією нашого регіону та проаналізувати його розвиток.

20210304_143109.jpg img-a4846c048d32d96d715d77703f1fbbcc-v.jpg img-1975589a3edcdf1a4fd92010a3f3ee62-v.jpg

Довідково

27 лютого 1932 р. Центральний Виконавчий Комітет CРСР затвердив ІV рішення позачергової сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету ХІІ скликання про створення на території України п'яти областей, серед них Одеської, у складі 50 адміністративно-територіальних одиниць – міст обласного підпорядкування – Одеси, Миколаєва, Херсона, Зінов'євська (нині Кіровоград) та 46 районів.

Список літератури :

 1. Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. –2. – № 3(21 лют.). – 11 с. (XVIII 3084)
 2. Собрание законов и распоряжений. – 1937. – № 63(1 окт.). – 791 с. (XVIII 4048)
 3. Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. Вып. 1 / В. Загоруйко. – Одесса : Одес. обл. изд-во, 1957. – 154 с.
 4. Загоруйко В. По страницам истории Одессы и Одесщины. Вып. 2 / Василий Андреевич Загоруйко. – Одесса : Обл. изд-во, 1960. –. – 149, [2] с. (XVI 22075)
 5. Одеська область – адміністративно-територіальний устрій : довідник. – Одеса : Маяк, 1984. – 118, [2] с.
 6. Маленко В. М. Великий Дальник : іст. нарис : монографія / В.М.Маленко. – Одеса : Гермес, 2003. – 90 с. : іл., фот., карти. (V> 23777)
 7. Плотный М. Татарбунары и татарбунарцы / Михаил Плотный. – [Б. м.] : СМИЛ,2004.– 373 с. (V> 20643)
 8. Мисержи Д. И. Дельжилер Бессарабии : монографія / Д. И. Мисержи. – Одесса : Астропринт, 2004. – 312 с. : іл. (V> 20982)
 9. Край Овідія : археологія та історія Овідіопольського району : монографія / І. В. Сапожников, В. В. Левчук, С. С. Аргатюк [та ін.]; НАН України, Ін-т археології, Одес. обл. держ. архів. – Одеса : Астропринт, 2005. – 623 с. : ил. (V> 21336)
 10. Самойлов Ф. Історія Одещини й Одеси (II пол. XIX ст. - 1914 р.) : навчальний посібник / Федір Самойлов ; Одес.нац.ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 264 с. : іл. (V> 20848)
 11. Огородное – Чийшия. Наш отчий дом : материалы по истории села / Ист.-краеведч. музей с. Огородное Болградского р-на Одес. обл. – Измаил : СМИЛ, 2006. – 352 с. : ил. (V> 21536)
 12. Нариси з історії села Красносілка (Гільдендорф) на Одещині / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Південноукр. центр етніч. та політ. дослідж. "Лад". –Одеса : КП ОМД, 2007. – 145,[24] с. : іл. (V 23591)
 13. Пеливан К. К. Краткая история села Главаны / К. К. Пеливан. – Арциз : Диамант, 2007. – 228 с. : ил. (V> 23546)
 14. Южне :сторінки живої історії : [іст.-краєзнав. нарис] / упоряд. : Ю. А. Самонін, М. Ю. Мовчан, С. А. Кулінич. – Одеса : Друк, 2008. – 337 с. : іл. (V> 22823)
 15. Малев Н. В. Очерки истории села Задунаевка / Николай Васильевич Малев. – 2-е изд. – Арциз : Диамант, 2008. – 200 с. : ил. (V> 23251)
 16. Райнов Б. А. История Килии. Т. 1 / Б. А. Райнов. – Измаил : СМИЛ, 2008. – 367 с. : ил. (V> 24392)
 17. Cініка О. П. Валегоцулове – Долинське / О. П. Сініка. – Ананьїв : Ананьїв. друк., 2009. – 187 с. : іл. (V> 23266)
 18. Зарічук В. Кассель Великокомарівка : іст. краєзнав. нарис /Валерій Зарічук. – Одеса : Астропринт, 2009. – 224 с. : іл. (V> 23224)
 19. Березницький М. О. Між Тилігулом та Чичиклією : історико-краезнавчий нарис про Миколаїв. р-н Одес. обл. / М. О. Березницький. – Одеса :Астропринт, 2009. – 296 с. : іл. (V> 23096)
 20. Березницький М. Кодима – мати Гіпанаса : історико-краєзнавчий нарис про річку Кодиму / Микола Березницький. – Одеса : Екологія, 2010. – 440 с. :іл. (V> 23473)
 21. Басов Н. М. Вилково – город трех храмов, 72 островов и бесконечных каналов : 265-летию города посвящается / Н. М. Басов. – Изд. 2-е. – Одесса : Астропринт, 2011. – 148 с. : іл. (V> 24315)
 22. Райнов Б. А. История Килии. Т. 2 (1914-1945) / Б. А. Райнов. – Измаил : СМИЛ, 2011. – 416 с. : ил. (V> 24392)
 23. Славные женщины Арцизского района : очерки, интервью, лит. зарисовки и стихи женщин и о них / сост. Елена Ивановна Шварцман. – Арциз:ФОП Петров О. С., 2011. – 343 с. : ил. (V> 24380)
 24. Іванівський район : від минулого до сьогодення : до 90-річчя Іванів. р-ну присвячується / голов. ред. Олексій Іванович Мазур. – Одеса : ТЕС, 2014. – 381 с. : іл.(V> 26829)
 25. Рені. Ren. Tomarovo. Reni. Рени с древнейших времен до наших дней : хронология осн. событий / сост. : В. П. Осадчая, А. Ф. Тарасенко ; Ренийс. центр. район. б-ка. – Рени ; Болград : ООО Арт-Юг, 2014. – 254 с. : ил. (V> 27777)
 26. Фрунзівська земля : від минулого до сьогодення… / упоряд. Ірина Андріївна Майнич. – Одеса : Друк. дім, 2014. – 250 с. : іл. (V> 28270)
 27. Буджак : ист.-этногр. очерки народов юго-запад. р-нов Одесщины / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, упр. культуры и туризма, нац. и религий Одес. обл. гос. администрации.– Одесса : PostScriptUm – СМИЛ, 2014. – 744 с. : ил. (V> 26961)
 28. Кирьязов В. Благоево и благоевцы : новый взгляд на историю и современность болг. диаспоры /В. Кирьязов. – Одесса : Фаворит, 2015. – 392 с. : ил. (V> 28587)
 29. История села Котловина (Болбока), 1812-2012 год / авт.-сост. Е. Х. Яманди. – Болград : СМИЛ, 2015. – 288 с. : іл. (V> 26829)
 30. Деревенча М. Буджацький слід / Матвій Деревенча. – Одеса : Друк Південь, 2015. – 352 с. : іл. (V> 28296)
 31. Куликов О. История и люди : Теплодар : науч.-попул. изд. / Олег Куликов, Инна Куликова, Елизавета Куликова. – Харьков : Глобус, 2016. – 224 с. : ил. (V> 28129)
 32. Березницький М. Врадіївщина : із крижалів пам’яті. XX сторіччя : іст.-краєзнав. нариси. Кн. 2 (1923-2016 рр.) / Микола Березницький. – Одеса : Прес-курєр, 2016. – 448 с. : іл. (V> 27485)
 33. Березницький М.Кримка : село крізь призму вічності :  іст.-краєзнав. есе зчасу заснування села, його розвитку та осн. іст. етапів / Микола Березницький. – Одеса : Прес-кур’єр, 2016. – 368 с. : іл. (V> 28007)
 34. Грек И. Ф. Буджак : история земли и населения (VII в. до н.э. – XXI в.) / И. Ф. Грек. – Кишинев : Stratum Plus, 2016. – 277 с. : іл. (V> 28166)
 35. На Мигаївських хуторах : зб. статей, нарисів, оповідань / авт.-упоряд. Валерій Зарічук. – Одеса : Екологія, 2017. – 352 с. : іл. (V> 29288)
 36. Варналій З. С. Моє рідне село Крива Балка / З. С. Варналій. – Київ : ЗнанняУкраїни,2018. – 95, [1]с. : іл. (V> 29620)
 37. Чушмелий : история и культура : Чешме-Варуить, Çeşme Varuita, Чешма-Варуита, Çeşmeauă-Varuita, Криничное, Криничне / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Одес. науч. о-во болгаристов. – Одесса : Симэкс-принт, 2018. – 513 с. : ил. (V> 29725)
 38. Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області [Електронний ресурс] / Кабінет міністрів України. – Розпорядженнявід12 червня 2020 року № 720 р. – Київ.
  Створено: 04.03.2021
  Переглядів: 3135
  © 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.