Виставка нових надходжень- 2011-01-11

Паскаль Б. Думки / Блез Паскаль Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр європейських гуманітар. дослідж, Вінниц. нац. техн. ун-т, Центр історико-філософських досліджень «renatus» ; пер. з фр. А. Перепада. – К. : Дух і літера, 2009.

У 2009 році книга була вперше на українську мову.

            Паскалеві «Думки» мають дивовижну долю. Попри виразну незавершеність вони незмінно привертають увагу не лише дослідників, а й, передовсім,  широкої публіки. Секрет блискучого успіху – в дивовижному поєднанні витонченої логічної  аргументації з яскравою образністю і літературною силою. Не встигнувши написати переконливу і загальнодоступну  Апологію релігії, автор спромігся відкрити шлях до діалогу через парадоксальне підваження засад буденного досвіду, доступного всім і кожному.  Досвіду цілком сучасного, адже Паскаль у XVII столітті намагався зарадити духовній кризі, що набула виразності лише нині.

            Книга видана за Програмою сприяння видавничій  справі «СКОВОРОДА» Посольства Франції в Україні та Міністерства закордонних справ Франції. 

Франко І. Вибрані твори : українською та угорською мовами / Іван Франко; пер. Л.Балли. – Ужгород. : Карпати, 2008.

            В цій книзі подаються перли поезії і новелістики Івана Франка, який є однією з вершин української культури. Вірші та прозові твори публікуються українською мовою, а також в угорському перекладі. 

 

 

 

 

Лотман Ю.М. Письма : 1940 – 1993 / Ю.М. Лотман. – М. : Языки славян. культуры, 2006.

             У книзі опубліковано 732 листи  видатного літературознавця, культуролога, семіотика, історика Юрія Михайловича Лотмана (1922 - 1993). Ці листи надсилалися близьким, колегам, ученим  та учням впродовж півсторіччя: від довоєнних, з 1940 року, листів з армії до передсмертних послань близьким. Головною темою листів були наукові ідеї, відгуки, критика; окремі соціально-політичні вислови. Листи Юрія Лотмана – це цінний матеріал для всіх, хто цікавиться російською культурою.

Іваненко В.В. Історія Радянської держави (1917 – 1991 рр.) / В.В.Іваненко, А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007.

            У посібнику з сучасних позицій розглядаються основні віхи та події вітчизняної історії, починаючи з 1917 р. і закінчуючи 1991. Кожен розділ віддзеркалює найбільш значущі, ключові аспекти функціонування Радянської держави. Зроблено спробу виявити й охарактеризувати специфічні особливості її становлення та розвитку на різних етапах. Наприкінці розділу вміщено серію документів, контрольних запитань і тестових завдань, призначених для кращого засвоєння програмного матеріалу. Видання корисне  для студентів-істориків класичних і педагогічних  університетів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами радянського минулого.

Народне зодчество (архітектурні перлини України) : альбом / Л. Прибєга ; фотозйомка А. Прибєги. – К. : Мистецтво, 2009.

            Альбом знайомить з унікальними пам’ятками традиційної народної архітектури України. Реліквійні зразки храмових, житлових, господарських та виробничих споруд, створених народними майстрами, розповідають про глибинне коріння і розмаїття народних традицій Полісся, Прикарпаття і Карпат, Поділля, Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини і Слобожанщини,  Півдня України. Видання розраховане на архітекторів, істориків, етнографів, широке коло читачів та всіх, хто цікавиться культурною спадщиною України.

Головащенко М.І. Феномен Олександра Кошиця / Михайло Головащенко. – К. : Муз. Україна, 2007.

            До книги відомого дослідника Михайла Головащенка (1923 - 2006) про видатного українського диригента, композитора, фольклориста, історика, педагога і громадського діяча Олександра Кошиця – керівника Українського національного хору, який вперше відкрив світові красу нашої народної пісні і хорового мистецтва, увійшли спогади колишніх хористів, друзів, колег, вірші, присвячені пам’яті великого маестро, його власні спогади, музикознавчі розвідки, рецензії, інтерв’ю. 

Овчінніков В. Історія книги : становлення сучасного книгодрукарського мистецтва / Володимир Овчінніков. – Л. : УАД, 2010.

            Видання присвячене історії книжкового мистецтва, яке є невід’ємною складовою  загальної культури книги. Простежується  розвиток книгодрукування в європейських країнах у  XIX – першій третині XX ст.: технізація  процесів  у книговиробництві та винайдення нових способів репродукування  графічних оригіналів, а також удосконалення книжкової структури і художнього оформлення книги. Також розглянуто книговидавничу діяльність англійського художника Вільяма Морріса, котрий очолив рух за відродження  книгодрукарського мистецтва і оновлення книжкової графіки. Вагому увагу приділено розквітові українського книгодрукування, зокрема графічні творчості  Тараса Шевченка, та становленню сучасного книжкового мистецтва в Україні.

Тези доповідей VIIІ міжнародної науково-практичної  конференції «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2010.

            Викладені матеріали, що були розглянуті на пленарному засіданні та секціях: «Маркетинг в системі менеджменту», «Логістика в системі менеджменту», «Інформаційне, фінансове та інноваційне забезпечення маркетингу», в яких висвітлені питання теорії маркетингу і логістики в системі сучасного менеджменту, результати вітчизняних та іноземних наукових досліджень.

            Матеріали представляють інтерес  для широкого кола науковців, викладачів і фахівців з маркетингу і логістики.

Екологічні проблеми Чорного моря : зб. наук. ст. до Міжнар. наук.-практ.  конф. «Екологічні проблеми Чорного моря». – О. : ІНВАЦ, 2008.

            У виданні подані матеріали про стан екосистеми Чорного моря: моніторинг забруднення і стандарти якості навколишнього середовища, захист біологічної різноманітності, розробка загальної методології управління прибережною зоною моря, швидке реагування під час надзвичайних ситуацій, рибальство, освіта  і громадська поінформованість в природоохоронній області. У статтях представлені результати наукових досліджень з наведеної тематики.

            Збірник призначений для широкого кола спеціалістів у галузі біології та екології моря, океанографії, техногенної безпеки і охорони природи. 

Бурштинська Х.В. Аерокосмічні знімальні системи / Х.В. Бурштинська, С.А. Станкевич. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010.

            У виданні розглянуто загальну модель дистанційного зондування Землі, основні типи космічних  та авіаційних літальних апаратів, їх можливості та характеристики. Подано принципи формування зображень, структуру, конструктивні особливості, передавальні можливості та технічні  характеристики фотографічних, оптико-електронних , оптико-механічних, інфрачервоних, лазерних, мікрохвильових радіометрів (радіотеплових) та радіолокаційних знімальних систем. Охарактеризовано багатоспектральні  та гіперспектральні знімальні системи. Розглянуто принципи побудови цифрових  моделей рельєфу з використанням  лазерних та радіолокаційних знімальних систем.

Пасічник О.Г.  Основи веб-дизайну / О.Г.Пасічник, О.В. Пасічник, І.В. Стеценко. – К. : Вид. група ВНV, 2009.

            У посібнику у доступній формі описані методи та засоби веб-дизайну. Розглядаються мови HTML і JavaScript, автоматизовані та візуальні засоби розробки веб-сайтів, зокрема програма FrontPage, служби хостингу та популяризації сайтів, а також художні аспекти  веб-дизайну. Книжка містить теоретичний матеріал, практичні роботи, вправи, завдання для самостійного виконання і тести.

 

Клименко О.С. Прескриптивна лінгвістика. Французький досвід мовного внормування впродовж ХХ століття / О.С. Клименко. – Л. : СНУ ім. В.Даля, 2009.

            Видання пропонує модель нормалізації сучасної французької мови, інтегровану  в контекст сучасної антрополінгвістики. Закладено теоретичне підґрунтя внормування високорозвиненої мови, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття перебуває на еволюційному етапі свого існування у стабільній європейській демократії, у відносно безконфліктний  період існування суспільства. Розглянуто сучасну французьку норму через призму мовно-розумової діяльності національно мовної особистості. Окреслено основні риси французької комунікативної компетенції щодо визначення мовних рівнів і  регістрів дискурсу. Монографія містить багатий фактичний матеріал, кваліфікований щодо його належності до сучасного французького зразкового  мовного вжитку і стильової приналежності в межах літературної  і розмовної мови.

Зал нових надходжень

(перший поверх)

Створено: 02.02.2007
Переглядів: 2487© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.