До Дня українського козацтва та дня захисника України

00.jpg

До Дня українського козацтва та дня захисника України Одеська національна наукова бібліотека пропонує книжкову виставку, на якій представлені сучасні дослідження різних аспектів українського козацтва, а також козацький феномен – традиції та звичаї козацтва у сучасному українському війську. 

02_yavornickij-_istoriya-zaporizkih-kozakiv.jpg 01_dmitro-yavornickij.jpg 03_istoriya-ukrayinskogo-kozactva.jpg

До уваги фундаментальна «Історія запорізьких козаків» (Київ, 2015) видатного українського історика, археолога і фольклориста Дмитра Яворницького. Книги вперше побачили світ у трьох томах (у 1892, 1895 та 1896 рр.) і стали підсумком багаторічної дослідницької роботи вченого-енциклопедиста, розпочатої ще у студентські роки. Автор використав матеріальні пам’ятки музейних і приватних колекцій, архівні документи, наративні джерела, значний археологічний матеріал, здобутий під час численних експедицій.

Ця книга справила величезний вплив не лише на формування української історичної науки, а й процеси пробудження і консолідації української нації наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Запропоноване видання до тепер не втратило своєї актуальності і є найбільш повним історичним дослідження, що охоплює період 1471-1734 рр.

Ґрунтовне видання «Історія українського козацтва» (Київ, 2011) – це великий академічний проект Національної академії наук України, Інституту історії України та Науково-дослідного інституту козацтва. Виважено і неупереджено, з позиції сучасного розвитку української історичної науки, розглядається весь комплекс питань історії українського козацтва. На сторінках видання історія українського козацтва розгортається у всій її багатоаспектності (політичні, соціальній, економічній, духовній) та часовій протяжності (від самих початків козаччини до її місця в процесах сьогодення).

05_shevchuk_kozacka-derzhava-t2.jpg 04_valerij-shevchuk.jpg 05_shevchuk_kozacka-derzhava.jpg

Монументальне науково-популярне видання українського вченого Валерія Шевчука «Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ-XVIII століть» у двох книгах (Київ, 2019) репрезентує цілу епоху нашої державності, а саме віхи становлення та руйнації Козацької держави, механізм її творення та складнощі цього процесу. Автор будує свою систему розмислів на аналізі державно-правових актів, договорів гетьманів з державами-сусідами України, а також на літературних джерелах цієї доби — вишуканих взірцях поетичного мистецтва. Згадуються й аналізуються мільйонні жертви, принесені на вівтар боротьби за свободу і незалежність — від повстання Северина Наливайка наприкінці ХVІ століття й до Коліївщини (1768 рік). В.Шевчук акцентує увагу на спробах врятувати українську державність, зокрема на орієнтацій них ідеях Богдана Хмельницького, боротьбі Пилипа Орлика, Івана Скоропадського та Павла Полуботка за збереження Козацької держави, яка, попри всі зусилля , були приречена на загибель. Окрема особлива увага приділена міжконфесійному становленню та діяльності гетьманів-державників, найперше Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. 

Автор широко використав «літературний» матеріал, який раніше не розглядався у подібних дослідженнях.

«…Я помітив цікаву рису: давня українська поезія, яку раніше цілком безпідставно вважали схоластичною, має дивовижну, майже ніким не простежену вписаність у живе тодішнє життя, зокрема, в державотворчі процеси свого народу, тобто відзначається великою актуальністю і часто стає не просто зразком (більше чи менше талановитим) словесного мистецтва, а й документом своєї доби... До речі, ще С. Величко у своєму літописі широко користувався віршами як історичними документами, але після нього ця традиція занепала».

06_o-bachinskaya-kozactvo.jpg 06_olena-bachinska-1.jpg 09_odesa-kozacka.jpg

Значним внеском в українську історіографію є доробок одеських науковців. У монографії Олени Бачинської «Козацтво в «післякозацьку добу» української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.)» (Київ, 2011) на основі документальних джерел розповідається про історію, долю та збереження традицій українського козацтва після ліквідації автономії Гетьманщини (1764 р.) та зруйнування Запорозької Січі (1777 р.) наприкінці ХVІІІ-ХІХ ст.

До речі, рукопис зазначеної книги переміг в конкурсі «Українська книга - 2010», і був надрукований у видавництві «Вища школа».

07_goncharuk_gucalyuk_ukrayinske-kozactvo.jpg 07_taras-goncharuk.jpg 08_istoriya-hadzhibeya.jpg

Тарас Гончарук та Сергій Гуцалюк у науково-популярному нарисі «Українське козацтво і Хаджибей (Одеса) середина ХVІ ст. – 1794 рік» (Одеса, 1998) розповідають про перебування козаків у Південному краї і доводять, що українське козацтво було одним з найважливіших чинників історичного розвитку Хаджибея. Протягом майже 300 років козаки дошкуляли своїми нападами туркам, готуючи ґрунт для подальшого визволення міста та краю. Автори доходять висновку, що запорізькі та чорноморські козаки відіграли одну з вирішальних ролей у російсько-турецьких війнах кінця ХVІІІ ст., які поклали край османському пануванню в Хаджибеї. А після війни саме українські козаки-чорноморці почали відродження життя у визволеному ними місті.

10.jpg sapozhnikov.jpg kozactvo_bachinska-o.jpg

Протягом двадцяти років Одеським відділенням Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України була підготовлена низка ґрунтовних і фундаментальних праць з історії козацтва в Україні й інших країнах світу. Зокрема, монографія Ігоря та Галини Сапожникових «Запорожские и черноморские казаки в Хаджибее и Одессе (1770 – 1820 рр.)» (Одеса, 1998), збірник «Історія Хаджибея (Одеси) 1415 – 1795 рр. в документах» (Одеса, 2000), колективна праця «Одеса козацька» (2000, 2008), збірник документів та матеріалів «Козацтво на Півдні України: Кінець ХVIII – ХIХ ст.» (2000) тощо.

pxl_20201013_083137453.jpg pxl_20201013_083217500.jpg pxl_20201013_083237700.jpg pxl_20201013_083250455-1.jpg

Окремий розділ «Козацькому роду нема переводу» представляє широке коло видань, що розкривають нерозривний зв’язок усіх поколінь захисників України: книги про нинішній конфлікт на Сході нашої держави, мужність та героїзм захисників територіальної цілісності та незалежності України підкреслюють спадкоємність і поширення військових традицій і звитяг українського народу.

Миттєвості війни [Текст] : [біогр. нариси, спогади, фотоматеріали] / [Макарчук С. С. та ін. ; упоряд.: Макарчук С. С. та ін. ; голов. ред.: Парубій А. В.]. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 491 с.

Білик, Б. У вічність ідуть кращі [Текст] : [іст.-док. вид.] / Б. Білик, М. Горбатенко. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. – 325 с.

Добробати [Текст] : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] / [Катерина Гладка та ін. ; передм. А. Авакова]. – Харків : Фоліо, 2016.

До Одеської національної наукової бібліотеки завітав Тарас Григорович Гончарук, доктор історичних наук, професор кафедри історії України факультету історії і філософії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Тарас Григорович оглянув виставку та люб’язно погодився прокоментувати експозицію, розповів про історію козацтва та його значення в освоєнні нашого краю.

Запрошуємо до Одеської національної наукової бібліотеки ознайомитися з виданнями та поглибити знання своєї історії.

Створено: 13.10.2020
Останнє оновлення: 15.10.2020
Переглядів: 532
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.