ГЕНЕТИКА: від законів Менделя до клонування людини

 Генетика як нова і самостійна наука виникла на початку XX століття. Її поява була зумовлена повторним відкриттям основних законів спадковості, встановлених ще 1865 р. Грегором Менделем. Від того часу ця наука невпинно розвивалася, зайнявши останніми десятиліттями провідну позицію серед природничих наук. Спадковість людини, екологія, соціологія, психологія, охорона здоров’я, сільське господарство, збереження біорізноманіття – ось далеко не повний перелік тих фундаментальних і прикладних напрямів, успішна розробка яких вже принесла і принесе у майбутньому велику користь не лише окремим людям, а й суспільству в цілому. Перед людством відкриваються неймовірні можливості реалізувати найсміливіші проекти у галузі молекулярної біології та генної інженерії. Проте активне застосування генетичних технологій спричинило появу етичних проблем, пов’язаних з генетичною дискримінацією, створенням біологічної зброї, клонуванням людини та іншими, без їх вирішення неможливий подальший прогрес науки.

Проблеми генетики неодноразово розкривались у виданнях ОДНБ ім. М.Горького: «Закони спадковості» (1977), «Генная инженерия» (1985), «Биотехнология: достижения и перспективы» (1986). Але від часу виходу останнього з них у генетиці відбувся цілий ряд епохальних подій – створення і стрімке розповсюдження трансгенних рослин, народження першої клонованої тварини (овечка Доллі), розшифрування людського геному, впровадження у медичну практику генної діагностики і терапії та багато інших. Все це знайшло відображення у пропонованому покажчику, який містить книги і збірники, надруковані переважно після 1986 р. і журнальні статті за 2000–2004 рр.

Створено: 02.02.2007
Переглядів: 2155
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.