До 125-річчя Лева Биковського

Дослідник української книжкової культури:
до 125-річчя від дня народження Лева Биковського

23 квітня 2020 року виповнюється 125 років від дня народження Лева Юстимовича (Левка Устимовича) Биковського (1895–1992), українського бібліографа, книгознавця, бібліотекознавця, геополітика, історика, журналіста, мемуариста.

Лев Биковський — непересічна особистість, інженер-економіст за освітою, він став відомим журналістом і вченим — книгознавцем, бібліотекознавцем, теоретиком та істориком української культури, книжкової культури зокрема. Він один з корифеїв бібліотечної справи. У галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії був учнем і продовжувачем ідей та наукових концепцій Ю. Меженка, Л. Лісовського, М. Куфаєва, Ю. Ковалевського, С. Маслова, Л. Жівного.

1.jpg

“Під впливом Юрія Меженка я ближче зацікавився книгознавством, зокрема бібліографією та десятковою клясифікацією. Працюючи вже практично в бібліотекарстві, я став студіювати увесь комплекс книгознавчих наук, захопившися ними до того, що віддався ним практично і теоретично впродовж усього свого дальшого життя. То був начебто мій черговий вищий щабель у службах українській книжці”.

Лев Биковський, як чимало представників тогочасної української інтелігенції, вимушений був емігрувати з України у 1921 році і продовжував роботу поза межами Батьківщини. Він жив і працював у Польші, Чехословаччині, Німеччині, США. В еміграції він виробив і втілив у життя план розбудови бібліотеки Української господарчої академії в Подєбрадах, створив студентський бібліографічний гурток, видавав збірник «Книгознавство», серію «Бібліотека українського бібліографічного мікроба». П’ятнадцять років віддав Варшавській публічній бібліотеці, в якій очолював провідні відділи, а протягом 1942-1944 рр. саму книгозбірню. У Сполучених Штатах Америки, де він жив протягом 1948-1992 рр., очолював Книгознавчу секцію Української вільної академії наук у Нью-Йорку, у 1954-1963 рр. працював у Денверській публічній бібліотеці та Денверській групі УВАН.

Творча спадщина Л.Биковського складається з понад 500 друкованих праць та рукописів, серед яких книгознавчі та бібліотекознавчі праці, бібліографічні посібники, мемуари, біографічні нотатки про відомих українських діячів науки та культури.

Як зазначають дослідники наукової спадщини Л.Биковського, він випередив свій час: 100 років тому він трактував книгознавство у сучасному розумінні цього терміну і відповідно до світових європейських стандартів.

Одеська національна наукова бібліотека представляє деякі наукові праці Лева Биковського, які не втратили актуальності і важливі для сучасних книгознавців. Запропоновані видання будуть корисними і цікавими бібліотекарям, книговидавцям, журналістам і всім причетним до книжкової та письменницької справи.

Результатом книгознавчих студій Л. Биковського та власного досвіду роботи у бібліотеках України і Європи стали його публікації про перші роки діяльності Національної бібліотеки Української держави, зокрема праця “Національна бібліотека Української держави (1918–1921)”, видана 1922 р. Союзом українських студентів-емігрантів у Польщі та перевидана 1923 р. у Берліні в серії “Книгозбірня українського бібліографічного мікроба”. Книга містить інформацію про заснування та діяльність Національної бібліотеки України, її завдання, структуру, керівництво, комплектування та устрій.

2.jpg 3.jpg

Биковський Л. Національна бібліотека Української держави, 1918-1921 / Лев Биковський, Книгозбірня укр. бібліогр. мікроба Ч. І. – Берлін : Українське книгознавство, 1923. – 38 с.

Важливу частину науково-літературної спадщини Лева Биковського складає біографістика та мемуаристика. Він був знайомий з багатьма гідними вшанування людьми і залишив у пам'яті наступних поколінь відомості про видатних українців минулого. Персоніфікація історії і культури стала важливим аспектом його роботи. Спогади бібліотекознавця про різні періоди його життя та біобібліографії діячів української науки та культури – А Кримського, І. Огієнка, К. Широцького, І. Шовгеніва, С. Гольдельмана, Ю. Липу, М. Міллера, С. Рудницького, М. Ветухова, В. Кубійовича, М. Свідерського та ін., є цінними джерелами для істориків, культурологів та інших дослідників.

4.jpg 5.jpg

Биковський Л. Василь Кузів, 1887-1958 : його життя й діяльність / Лев Биковський, Українське євангельське об'єднання в Північній Америці ; передм. Віктор Боровський. – Вінніпег; Мюнхен; Детройт : [Б.в.], 1966. – 103 с., [27] арк. іл. : фотоіл.

6.jpg 7.jpg

Биковський Л. Апостол новітнього українства : Юрій Липа / Лев Биковський - 2-ге вид. – Женева : Укр. морськ. ін-т, 1946. – 8 с.

Підсумком особистої наукової діяльності Л. Биковського стала бібліографічна праця «У службах українській книзі» (1972 р., Денвер, США), яка включила його біографію до початку 70-х років та бібліографічну інформацію про 450 друкованих і рукописних творів. Містить рецензії та відгуки на його твори і біографічний нарис, який написав голова Українського історичного товариства (США) професор Любомир Винар. Цінним додатком є сімейні фото родини Биковських, відбитки титульних сторінок праць Л. Биковського, іменний покажчик. Видання з’явилося коштом дружини Лева Устимовича - Марії, яка зробила своєму чоловікові своєрідний ювілейний подарунок на 75-річчя. Пані Марії Лев Биковський і присвятив це унікальне видання.

8.jpg

Автор розіслав книгу своїм друзям, соратникам і отримав від них відгуки на цю вагому працю. Так, один із фундаторів осередків української науки за кордоном, професор Олександр Ахрімович (Нью-Йорк) зауважив, що описані документи - це не тільки персональний архів автора, це «документальний пам’ятник українського книгознавства і бібліотечної справи». Книга була перевидана у Львові в 1997 році.

9.jpg

Биковський Л. У службах українській книжці / Лев Биковський, Укр. іст. т-во НАН України, ін. ; упоряд. Любомир Р. Винар; упоряд. і передм. Ярослав Д. Ісаєвич; бібліогр. ред. Мирослав Мороз. – Львів; Нью-Йорк : [Б.в.], 1997. – 327 с. : фот.

В Україні перевидаються окремі праці вченого, широко популяризується його спадщина, яку досліджували Я. Грабовська, Н. Лєлікова, С. Білокінь, М. Гринько, О. Завальнюк, Н. Казакова, Т. Ківшар, Г. Ковальчук, Ж. Ковба, Н. Королевич, В. Наулко, В. Прокопчук, Ю. Сєкунова, Н. Солонська, Ю. Телячий та ін. Чимало статей можна віднайти у періодичних виданнях, матеріалах конференцій, енциклопедіях (у т.ч. електронних).

Заслуговує на увагу монографія кандидата історичних наук Юлії Сєкунової «Історико-культурологічна спадщина Лева Биковського» (Київ, 2012), в якій авторка досліджує творчу і наукову спадщину Л. Биковського і розкриває його роль у науковій діяльності української діаспори. Відтворено концепцію книжкової культури Л. Биковського, який одним з перших створив засади науки про книгу з метою вирішення актуальних для України проблем у культуротворенні. Надано теоретичне обгрунтування бібліології, бібліотекознавства та бібліографії.

Сєкунова Ю.В. Історико-культурологічна спадщина Лева Биковського : монографія / Юлія Володимирівна Сєкунова, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-е вид, перероб. і доп.– Київ : ЦП "Компринт", 2012. – 241, [2] с. : іл.

1.jpg

Лев Биковський був високоосвіченою людиною, справжнім ентузіастом своєї справи, а його досвід і ставлення до роботи можуть служити прикладом. Він вважав, що «...від бібліотекаря вимагається здібність живої праці, любов до порядку, він повинен знати кілька мов, особливо закордонні, й бути енциклопедично освіченою людиною...».

Незважаючи на життя за межами Батьківщини, Лев Биковський завжди був активним діячем та популяризатором української книги і культури.

За словами однодумця і соратника професора Олександра Оглоблина, Лев Биковський виніс на чужину три коштовні речі – три скарби, які він зберіг на все своє життя. Це любов до українського друку; ідея українського простору, що для нього був скрізь, де тільки билося українське серце й лунало українське слово; третій – найдорожчий скарб — його щире українське серце, що горить невгасимим вогнем любові й відданості своїй вічній Батьківщині – Україні.

Створено: 23.04.2020
Переглядів: 323
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.