Конституція Пилипа Орлика — пам'ятка правової думки

З історії виникнення документа

5 (16) квітня 1710 року Пилип Орлик був обраний козацькою радою новим гетьманом, став першим гетьманом в еміграції.

Гетьман Пилип Орлик, перебуваючи біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер (нині Бендери - від перської гавань) складає «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» і укладає зі старшинами та запорожцями угоду - документ козацького суспільного договору – конституційний акт, який пізніше дістав назву «Конституція Пилипа Орлика». 

Пилип Орлик

Коляда І. А. Пилип Орлик / Ігор Анатолійович Коляда, Світлана Юріївна Коляда, Олександр Юрійович Кирієнко; відп. за вип. Р. Є. Панченко. – Харків : Фоліо, 2019. – 119 с. – (Знамениті українці)

Український гетьман Пилип Орлик

Фігурний Ю. С. Український гетьман Пилип Орлик : монографія / Юрій Степанович Фігурний ; Наук.-дослід. ін-т українознавства МОН України. – К. : НДІУ, 2008. – 124 с.
 

Повна назва документа

«Договір та Встановлення Прав і вольностей Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорозького, і між генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за давнім звичаєм і за військовими правилами утверджені обома сторонами вільним голосуванням і Ясновельможного гетьмана урочистою присягою підтверджені року від Різдва Христового 1710, квітня 5, в Бендерах». (Силка на джерело – сучасна версія).

Документ був написаний двома мовами – давньоукраїнською та латинською. Оригінал першої сторінки латиномовного варіанта Конституції Пилипа Орлика, зробленої у XVIII столітті,  нині зберігається в Національному архіві Швеції.                                                                                                       

10.jpg 12.jpg

Сторінки Конституції Пилипа Орлика, староукраїнською мовою

13.jpg 14.jpg

Сторінки Конституції Пилипа Орлика, латинською мовою

Унікальність Конституції Пилипа Орлика

Конституція Пилипа Орлика була договором гетьмана зі старшиною і усім Військом Запорозьким, а за змістом - документом, що в політико-правових поняттях того часу обгрунтовує права України на державну самостійність та її державний устрій.

Ця Конституція стала вищою точкою політичного мислення українців у XVIII ст., бо фактично проголошувала в Україні незалежну республіку. Укладена 1710 року, вважається першою українською Конституцією, а також першою у світі, що розділила владу на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову.

Положення конституції

Конституція складається з преамбули (вступу) і 16 статей. У преамбулі подається коротка історія козацтва як виразника прагнень усього українського народу. 16 статей Конституції передбачали: встановлення національного суверенітету, визначення кордонів Української держави, забезпечення демократичних прав людини, визнання трьох складових чинників правового суспільства, а саме - єдності і взаємодії трьох гілок влади. Так у Конституції визначено принципи побудови української держави. Кожна зі статей формулює конституційні норми в усіх галузях державного та суспільного життя за головної умови - відторгнення майбутньої Української держави від Московської імперії. Одним із ключових моментів Конституції стало визнання кордонів України та забезпечення їх цілісності.

 

Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика

Радько П. Г. Національні традиції державотворення в контексті Конституції Пилипа Орлика : монографія / Петро Григорович Радько ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; відп. ред. П. С. Сохань. – Полтава : Техсервіс, 2010. – 348 с.

"Пакти і Конституції" Української козацької держави : до 300-річчя укладення

"Пакти і Конституції" Української козацької держави : до 300-річчя укладення / НАН України. Ін-т історії України, НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Центр. держ. історичний архів України, м. Київ; Упоряд. Мирослав С. Трофимук, Тарас В. Чухліб; Відп. ред. Валерій Смолій; Редкол. Геннадій Боряк, Павло Гриценко, Олександр Копиленко.– Львів : Світ, 2011.– 439 с.– Бібліогр.: с. 404-424 . – На укр. яз.

 

Перша в світі

Конституція Орлика, що засвідчує давні демократичні традиції українців, передувала на понад 70 років Конституції Сполучених Штатів Америки (1787), Франції (1791), Польщі (1791) і відображала прогресивні наміри козацької еліти. За оцінками істориків вона є однією з перших європейських конституцій нового часу.

Пам'ятка української політико-філософської та правової думки, Конституція стала нормативним документом на всій правобережній Україні, коли Пилип Орлик і Військо Запорозьке боролися за землі Гетьманщини. Пилип Орлик як гетьман не мав достатньо можливостей для запровадження Конституції в життя повною мірою.

Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалась вона на чужині, а її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Конституція була чинною чотири роки (від 1710 до 1714).

 

Пилип Орлик : молдовські та румунські шляхи

Рендюк Т. Г. Пилип Орлик : молдовські та румунські шляхи = Pylyp Orlyk : căile moldo-române : [іст.-док. нарис] / Теофіл Георгійович Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 238 с. : іл.

Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції

Корогод Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції : навчальний посібник / Галина Іванівна Корогод, Вікторія Павлівна Гробова, Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. Сум. філія. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 127 с. 

 

Конституція, яка випередила час

В історії Конституція Пилипа Орлика залишилась як оригінальна правова пам'ятка, яка вперше в Європі та світі обґрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

 

Пилип Орлик

Чухліб Т. Пилип Орлик / Тарас Чухліб ; Видавничий проект "Про Україну з гонором і гумором". – Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2008. – 64 с. : іл. – (Великі українці)

Орлі, син Орлика

Литовченко Т. І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Іванович Литовченко ; худож. І. І. Яхін. – Харків : Фоліо, 2012. – 283 с. : іл. – (Історія України в романах)

ПИЛИП ОРЛИК — ГЕТЬМАН І АВТОР ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ. ВИДАННЯ З ФОНДІВ ОННБ  

Створено: 15.04.2020
Останнє оновлення: 16.04.2020
Переглядів: 493
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.