Презентація нового ресурсу «Скарби України»

Одеська національна наукова бібліотека запрошує!

«Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток
у фонді Одеської національної наукової бібліотеки»

Презентація відбудеться
26 вересня 2019 року


mku.jpg onnb.jpg ukf.jpg


Особливу цінність з огляду історії, культури, науки України та світу становлять рукописні книги, стародруки (інкунабули, палеотипи, видання кириличним шрифтом, видання XVIII ст.), українські видання (1801-1945 рр.), іноземні видання (1801-1900 рр.), окремі колекції, зокрема мініатюрних та бібліофільских  видань тощо.
Одеська національна наукова бібліотека володіє потужним фондом книжкових пам’яток, який є унікальною часткою національного культурного надбання України.

Ці скарби дають можливість познайомитися з історією, літературою, науковими досягненнями України та інших країн, помилуватися зразками книжкового мистецтва, здійснити подорож у часі та побачити світ очима попередніх поколінь.

Створення цифрових бібліотек, відкриття віддаленого доступу до раритетів - є одним з найактуальніших статутних завдань у роботі бібліотеки, спрямованих на збереження фондів та якнайповніше задоволенням потреб суспільства у доступі до культурної спадщини, без опрацювання якої неможливий подальший його розвиток.

Проект «Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської національної наукової бібліотеки» слугуватиме створенню страхового фонду книжкових пам’яток, які підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання; забезпеченню вільного віддаленого доступу до документів з фонду бібліотеки; задоволенню культурних, освітніх, інформаційних, науково-дослідних та інших потреб користувачів; поширенню інформації про культурне надбання України, впровадженню сучасних інформаційних технологій у діяльність бібліотеки, створенню сегменту Української цифрової бібліотеки.

Онлайн-ресурс, на якому буде представлена цифрова бібліотека книжкових пам’яток з фондів ОННБ, буде доступним у режимі 24/7.

На першому етапі втілення проекту планується оцифрування документів українською мовою 1801–1922 років видання, незалежно від території їх надрукування, та будь-якою іншою мовою, що вийшли на території сучасної України протягом 1801–1860 років.

Після опрацювання документів за вказаними критеріями, цифрова бібліотека буде поповнюватися документами, які визначені «Порядком відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання», затвердженого наказом Міністерства культури України № 437  від 14.06. 2016 р.

Це вже другий проект, який втілює бібліотека під егідою Міністерства культури України за сприяння Українського культурного фонду – державної установи, створеної у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Перший проект «Старовинна гравюра – національне надбання України», було здійснено у 2018 році. Він сприяв введенню в науковий обіг гравюр XVI-XIX ст. майстрів з Англії, Італії, Нідерландів, Німеччини, України, Франції, які зберігаються у фонді ОННБ.

Створено: 21.08.2019
Останнє оновлення: 30.08.2019
Переглядів: 338
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.