Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Трагедія Великого голоду 1932-1933 років в Україні впродовж кількох десятиріч категорично заперечувалася КПРС та правлячою верхівкою СРСР. Причини й масштаби її приховувалися не лише від світової громадськості, а, передусім, від кількох поколінь радянських людей. Ці намагання приховати загибель від штучного голоду мільйонів селян були марними. Про голодомор знали і досить багато писали на Заході. Громадяни демократичних країн одержували інформацію з газет, журналів, книг. Що ж до наших співвітчизників, то їм матеріали про жахливі події початку тридцятих років стали відомі лише після розпаду СРСР, коли очевидці змогли згадувати, розповідати, свідчити, а науковці - працювати в раніше недоступних архівах. З’явилася величезна кількість публікацій, особливо багато - у зв’язку з шістдесятиріччям голодомору, коли вперше на всенародному, державному рівні вшанували пам’ять жертв трагедії.

Одеська національна наукова бібліотека ім. М.Горького за спільним проектом з Фундацією українознавчих студій Австралії склала науково-допоміжний покажчик, який допоможе читачам зорієнтуватись у величезному масиві матеріалів, присвячених голодомору. Він включає друковані матеріали, видані в багатьох країнах світу впродовж 1932-2000 рр.

Покажчик складається з семи розділів: перший містить публікації офіційних документів та архівних матеріалів; другий - книги й статті загального характеру, наукові розвідки, спогади і свідчення очевидців; третій присвячено вшануванню в Україні та діаспорі пам’яті жертв голодомору. Той самий структурний принцип збережено у кожному з підрозділів наступного розділу, де зібрано літературу про потерпілі від голодомору області. Окремі розділи вміщують публікації про літературні твори, витвори мистецтва й виставки, присвячені цій темі. В останньому розділі зосереджені бібліографічні матеріали.

Література у розділах згрупована в прямій хронології, в межах року - за видами видань (в алфавіті авторів і назв): енциклопедії, книги, статті з книг, альманахів і журналів, газет. У розділі, що містить матеріали, присвячені увічненню народної трагедії засобами художньої літератури, твори кожного письменника подано в алфавіті назв.

Покажчик складено відповідно до існуючих стандартів на опис друкованих документів. Збережено особливості написання у заголовках публікацій, виданих за кордоном. Прізвища іноземних політичних діячів та географічні назви подано за сучасним українським правописом. На жаль, навіть найкрупніші бібліотеки країни недостатньо вкомплектовані українськими зарубіжними виданнями, жодна книгозбірня України не має повного комплекту періодики, виданої поза Україною. Через це частину матеріалів упорядники не мали змоги переглянути de visu. Тому опис деяких з них подано у скороченому вигляді: відсутні такі елементи, як місце видання, видавництво, пагінація. Книги, не переглянуті de visu, позначені астериском. Не вдалося встановити також вид деяких джерел публікацій (газета чи журнал), місце друку та розшифрувати всі абревіатури, що зустрічаються у тексті. Публікації, рік видання яких не вдалося встановити, подані в кінці розділів.

Користування посібником значно полегшить предметний покажчик. Упорядники прагнули розробити таку систему предметних рубрик, котра якомога повніше розкривала б різноманітні аспекти проблеми голодомору. У пошуку матеріалів читачам допоможуть також покажчики: імен, географічний, періодичних видань та видань цільового і читацького призначення. Додано список абревіатур.

Покажчик містить також карти сучасного адміністративно-територіального поділу України і формування території України за радянських часів, карту “Голодомор в Україні 1932-1933 рр.”. Ознайомившись з ними, читач побачить, яка саме територія України була охоплена голодомором.

При складанні покажчика упорядники користувалися фондами Одеської національної наукової бібліотеки ім. М.Горького, Національної парламентської бібліотеки, Державної історичної бібліотеки, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка, бібліотеки ім. Івана та Юрія Лип ЦБС для дітей м. Одеси, бібліотеки Іллінойського університету (США). Багато літератури було знайдено в українсько-канадських центрах ОННБ ім. М.Горького та ХДНБ ім. В.Г.Короленка.

Створено: 02.02.2007
Переглядів: 2613
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.