Видання Інституту історії України НАНУ

img_0013.jpg

Фонд наукової історичної літератури ОННБ збагатила добірка актуальних видань, що надійшли від Інституту історії України НАН України як обов’язковий примірник. Видання адресовані науковцям, викладачам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією України та української науки ХХ ст.

Декілька видань присвячені 80-річчю Інституту історії України НАН України. Інститут було засновано у 1936 р. як Інститут історії України АН УРСР. З 1953 р. – Інститут історії АН УРСР, з 1990 р. – Інститут історії України АН УРСР, від 1991 р. Інститут історії АН України, від 1994 р. і по теперішній час – Інститут історії України НАН України. Сьогодні інститут історії – це  академічна науково-дослідна установа, співробітники якої досліджують широкий діапазон проблем національної історії.

 Очолює список видань присвячених ювілею установи, книга Олексія Яся «На чолі республіканської науки...». Інститут історії України (1936-1986): нариси з інституціональної та інтелектуальної історії. У нарисах висвітлюються передісторія інституту (1930-1936), а також різні періоди інституціональної історії установи, зокрема передвоєнної доби (1936-1941), воєнного та повоєнного часу (1941-1947), епохи пізнього сталінізму і початків післясталінської лібералізації (1947-1955), часів «запізнілої відлиги» у радянській Україні (1956-1972), доби суспільної стагнації, або так званого «розвинутого соціалізму», яку метафорично назвали «ерою колективних багатотомників» (1972-1986). Красномовним свідченням нелегкої долі тих, хто працював в інституті впродовж радянського періоду його існування, є посвята до книги:

«Світлій пам’яті істориків України, які жили та творили у катастрофічному і трагічному хронотопі ХХ ст.»

Монографія Олександра Удода «Українська історична дидактика: академічний дискурс» розкриває діяльність Інституту історії України НАН України протягом 1936-2016 рр. у галузі української історичної дидактики, головним напрямком якої було творення підручників з історії.

Ще одним виданням до ювілею Інституту та з нагоди 100-річчя вченого, є книга спогадів Олександра Гуржія, сина відомого українського історика І. О. Гуржія (1915-1971) «Спогади про батька та навколо нього». У книзі йдеться про життєвий шлях Івана Олександровича Гуржія – одного з провідних українських радянських істориків, час становлення якого припав на сталінську диктатуру, хрущовську «відлигу», початок брежнєвського «застою».

У книзі Романа Подкура «Великий терор» 1937-1938 рр. на Донбасі» розкрито регіональні особливості перебігу і наслідків «Великого терору» на Донбасі, досліджено формування оперативного обліку «ворогів народу», структуру місцевих апаратів органів державної безпеки на Донбасі, їх взаємодію із комітетами КП(б)У.

Книга Дмитра Вирського «Війни українні: хроніки татарського прикордоння України (XVI - середина XVII ст.)» розповідає про найбільш значущі памятки річпосполитської історіографії XVI – першої половини XVII ст., присвячені темі війн на татарському прикордонні України.

Монографія Валентини Шевченко «Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.)» присвячена історії становлення та розвитку приватної підприємницької діяльності банкірів Одеси у ХІХ – на початку ХХ ст. Автором на основі ґрунтовного аналізу широкого кола джерел  визначено характерні риси банкірського підприємництва та особливості його здійснення в місті. У праці з’ясовано, що саме у зазначений період на Півдні України склалися необхідні умови для становлення і розвитку даного виду господарювання.

Збірник наукових статей «Історія, пам'ять, політика» присвячений аналізу історичної політики на пострадянському просторі в 1990-2000-х рр. Серед авторів науковці з Білорусі, Вірменії, Литви, Молдови, України та Росії. У виданні порушуються питання про «ремесло» історика в умовах інструменталізації минулого, зокрема розкриваються можливості виходу істориків за межі усталених та політично вмотивованих підходів до вивчення минулого. Оскільки, суперечки навколо пам’яті досі залишаються джерелом гострих конфліктів всередині спільнот, що активно використовують владні еліти, як демонструють приклади України і Росії, Вірменії і Азербайджану, тема, якій присвячене видання, є особливо актуальною.

Монографія Ірини Матяш «Українська консульська служба 1917-1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії» висвітлює процес формування консульської служби незалежних українських урядів і радянської України та функціонування її як державного інституту в 1917-1923 рр. У книзі розглянуто функції і завдання українських консульств та повноважних представництв УСРР, з’ясовано особистий внесок у розбудову консульської служби перших українських консулів. Видання присвячене  100-річчю початку Української революції 1917-1921 років.

Видання «Реєстри Сумського полку. 1660-1664» є важливим джерелом з дослідження генеалогії, демографії, політичних та соціально-історичних процесів у перші роки існування Сумського козацького полку – найпотужнішого українського військового утворення Слобідської України XVII-XVIII ст.

Бібліографічний опис цих та інших видань отриманих від Інституту історії України НАН України наведено нижче.

 1. Ясь О. «На чолі республіканської науки…». Інститут Історії України (1936-1986): нариси з інституціональної та інтелектуальної історії (До 80-річчя установи) / За ред. В. Смолія. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 214 с. (Серія «Студії з інституціональної історії»).
 2. Удод О. Українська історична дидактика: академічний дискурс (До 80-річчя Інституту історії України) Вступ. слово та наук. ред. В. Смолія. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 542 с. (Серія «Студії з інституціональної історії»).
 3. Гуржій О. Спогади про батька та навколо нього. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 322 с.
 4. Подкур Р. «Великий терор» 1937-1938 рр. на Донбасі. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 126 с.
 5. Вирський Д. Війни українні: хроніки татарського прикордоння України (XVI – середина XVII ст.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 299 с.
 6. Шевченко В. Приватне банкірське підприємництво в Одесі (ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / Валентина Віталіївна Шевченко. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. – 266 с., іл.
 7. Історія, пам'ять, політика: зб. cтатей / Упоряд. Г. Касьянов, О. Гайдай. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 277 с.
 8. Матяш І. Б. Українська консульська служба 1917-1923 рр. як державний інститут: становлення, функціонування, персоналії / І. Б. Матяш. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016 . – 482 с.
 9. Реєстри Сумського полку. 1660-1664 / Упоряд. та вступ. ст. О. Алфьоров, О Різніченко; відпов. ред. Г. Боряк. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 534 с.
 10. Усенко П. З «новоросійського» плацдарму (приукраїнська акваторія Великої війни: Чорне море, 1914-1917). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 194 с.
 11. Милько В. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917): монографія / В. Милько; відп. ред. О. П. Реєнт. - Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 396 с.
 12. Шандра В. Міщанські органи станового самоврядування в Україні (кінець XVIIІ – початок ХХ ст.). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 344 с.
 13. Х міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» (27-28 жовтня 2016 р., Дніпро): тези доп. / НАН України, Ін-т історії України; наук. ред. та впоряд. О. О. Дячок. – Київ, 2016. – 115 с.
 14. Князі Чорторийські: документи і матеріали XVI-XVII ст. (із зібрання «Західно-Руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку А. Блануци, Д. Ващука. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. – 228 с.Створено: 16.03.2017
Переглядів: 406© 2018 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.