До Міжнародного дня толерантності

«Без толерантності не може існувати в подальшому людство…
Толерантність, як основа міжнародних взаємин,
стає передумовою подальшого існування цивілізації…»

В.Г.Кремень

1.jpg

З 14 по 23 листопада 2016 року до Міжнародного дня толерантності в головному читальному залі ОННБ експонується книжково-документна виставка «Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як основа консолідації суспільства».

Експозиція включає видання із фондів бібліотеки, які висвітлюють теоретичні та практичні матеріали з формування культури толерантності суспільства в умовах соціальної розмаїтості, матеріали з виховання толерантних відносин у підростаючого покоління та знайомить з основами демократії і прав людини, а також висвітлює сучасні дослідження філософсько-релігієзнавчої толерантності.

2.jpg

Виставка викликала зацікавленість у викладачів і студентів вишів, зокрема Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського та Одеського центру професійно-технічної освіти.
Тему «Толерантність у історичному вимірі» розкрив Сергій Гізер, кандидат історичних наук, старший викладач, приват-доцент кафедри історії України ПНПУ імені К.Д.Ушинського

Мета книжкової виставки – ознайомити користувачів ОННБ з новітніми дослідженнями основних аспектів толерантності та історичними передумовами її виникнення, які сформульовані вітчизняними та європейськими науковцями. Методичні матеріали експозиції стануть у нагоді для викладачів, вчителів, психологів та широкого загалу читачів.

Бібліографічний огляд книжкової виставки провела Ельвіра Крінічна, провідний бібліотекар ВЗГіР ОННБ. 

foto-4.jpg

До вашої уваги:

  1. Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України : [зб. наук. праць] / за заг. ред. А.М. Колодного; Запоріз. держ. інж. акад. – Київ-Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 170 с.

Збірка наукових праць містить тексти статей, у яких досліджуються філософсько-релігієзнавчі аспекти толерантності, розглядаються особливості розвитку і сучасний етап релігійного середовища в Україні, а також формування культури толерантності в суспільстві.

Режим доступу:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/287597/default

  1. Павленко В.М. Психологія толерантності особистості : моногр. / В. Павленко, М. Мельничук. – Полтава : ФОП Мирон І.А., 2014. – 244 с.

У монографії розкрито толерантність як складний, багатоаспектний і багатокомпонентний феномен, що має кілька ліній прояву й розвитку. Показано застосування системного підходу щодо дослідження цього явища. Монографія розрахована  на науковців, викладачів вищої школи та системи післядипломної освіти, практичних психологів, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, а також на всіх, хто цікавиться сучасним станом розробки проблеми психологічних основ толерантної поведінки.

Режим доступу:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/301469/default

  1. Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в історичному і міжкультурному вимірах : кол. моногр. / за наук. ред. член-кор. НАПН України В.О. Балуха. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 280 с.

У колективній монографії, написаній в рамках наукового проекту «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір», проаналізовано історичні моделі облаштування етноконфесійних  відносин в Україні й Європі, розкрито  етико-філософське підґрунтя порозуміння між носіями різних світоглядів та обґрунтовано соціально-правові механізми врегулювання міжособистісних і міжконфесійних відносин.

Режим доступу:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/327374/default

  1. Фетхуллах Гюлен. Діалог і толерантність / Гюлен Фетхуллах; [пер. з турец. О.М. Зубань,

В.М. Підвойний]; відп. за вип. О.І. Жупанський; ред. В.І. Сергійчук, І. П. Якухно. – Київ : вид. Жупанського, 2012.– 376 с.

Важливі факти суспільних відносин наголошують не необхідності діалогу. До більш глибокого розуміння суті явищ, причин і наслідків нас може привести діалог між цивілізаціями – обмін думками з метою взаємозбагачення, побудови майбутнього, заснованого на знаннях. Майбутнє залежатиме від знань, і обрії, які були затемнені нашою зневагою у минулому, мають засіяти. Саме такій спосіб взаємозбагачення  пропоную ця книга.

Режим доступу:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/249625/default

  1. Виховуємо толерантність: форми та методи роботи : нав.-метод. посіб. / заг. ред. М. Масютіної. – Бердянськ : вид. Ткачук О.В., 2012. – 200 с. – іл.

Посібник включає теоретичні та практичні матеріали з формування толерантних відносин у підростаючих поколінь. Запропоновані методичні матеріали базуються на інтерактивних методах роботи з молоддю.

Режим доступу:

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/240925/default

Створено: 15.11.2016
Останнє оновлення: 16.11.2016
Переглядів: 539© 2018 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.