Виставка нових надходжень

Наукова періодика у фондах ОННБ

Нові надходження за жовтень 2020 р.

Анотація

Збірник має психолого-педагогічне спрямування і включає статті з методології і теорії педагогіки; методики навчання й виховання; професійної підготовки;  вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, які друкуються українською, російською або англійською мовами. Науковий збірник засновувався як одне з регіональних видань з проблем теорії та розвитку  психолого-педагогічних наук. Систематично друкуються статті про методичні аспекти організації освітнього процесу, особливості викладання навчальних дисциплін, професійну підготовку майбутніх фахівців різних галузей.

Детальніше >