← Анексія Криму. ООС (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Бикова Т. Б. Історичні передумови й перебіг ленінсько-сталінської кампанії татаризації в Кримській АСРР (1921-1928 рр.) : [монографія] / Тетяна Б. Бикова ; НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. С. В. Кульчицький. – Київ : Ін-т історії України НАНУ , 2020. – 577 с. : табл.

Анотація

У монографії вивчається процес коренізації радянської влади в Кримській автономній республіці, який набув форму татаризації, незважаючи на те, що кримські татари істотно поступалися росіянам за питомою вагою в багатонаціональному населенні півострова. Щоб пояснити цей незвичний феномен в радянському національно-державному будівництві 1920-х рр., автор приділила пильну увагу історичним передумовам політики коренізації: кримськотатарському чиннику в революції і громадянській війні, суспільно-політичній боротьбі під час утворення кримської автономії у складі РСФРР. Кампанія татаризації розглядається в трьох основних сферах — соціально-економічній, суспільно-політичній і духовній. Досліджені причини фактичного припинення татаризації наприкінці 1920-х рр. Монографія пропонується увазі широкого кола читачів